سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

تقا دستگیر – فارغ التحصیل واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالرحمن دزفولیان – دانشیار دانشگاه علوم پژشکی اهواز
مژگان خدادادی – دانشیار دانشگاه علوم پژشکی اهواز

چکیده:

دراین بررسی خصوصیات بافتی تخمدان ماهی بنی Barbus sharpeyi در سنین مختلف در تالاب شادگان در طی اسفند ماه تا تیرماه ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. تخمدان ۴۰ عدد ماهی بنی نمونه برداری و در محلول فیکساتیوبوئن تثبیت گردید.نمونه ها مطابق روش استاندارد بافت شناسی، آبگیری، شفاف سازی و پارافینه شده و سپس مقاطع ۵ میکرونی از آنها تهیه و بوسیله میکروسکوپ نوری مجهز به مانیتور و دوربین عکسبرداری مورد مطالعه قرار گرفتند. تفاوت بافتی بین سه بخش میانی، ابتدایی و انتهایی تخمدان در هیچ یک از مراحل جنسی وجودنداردp<0/01 هشت مرحله جنسی شامل نابالغ ، در حال بلو غ، در حال تکام ل، تکامل یافت ه، بالغ ، در حال تخم ریزی، تخم ریزی کرده ، در حال استراحت در ماه یهای آزمایش شده مشاهده گردید