سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم ستاری نجف آبادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

یکی از علل بروز ضایعات فندق درهنگام استفاده از ماشین های حمل و نقل و فراوری عدم شناخت ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی این محصول می باشد خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی برای طراحی و ساخت و بهینه سازی سیستم های شکننده تجهیزات حمل و نقل عمل اوری و ذخیره آنها و همچنین به منظور بررسی انرژی مورد نیاز برای شکست مورد نیاز میب اشد با اگاهی از این ویژگیها و بهبود مکانیزم برداشت می توان گامی درجهت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون برداشت به همین منظور میانگین طول قطر بزرگ قطر متوسط میانگین قطر هندسی ضریب کرویت چگالی تولده چگالی ذره درصد تخلخل جرم حجم ضریب استاتیکی در سه سطح متفاوت آهن گالوانیزه چوب و لاستیک برای فندق خام دهان بسته اندازه گیری شد که به ترتیب برابر بودند با ۱/۸۸۹و۱/۸۲و۱/۷۵۷و۱/۸۲۱و۰/۹۹۸cm و ۲۸۸/۴۲۲kg/m3 و ۷۴۷/۰۰۳kg/m3 و۴۸/۱۲و۲/۴۰۱gr و ۳/۲۲۳cm3 و ۰/۲۸و۰/۳۹و۰/۵۵ برای تعیین خواص مکانیکی تست فشار با دستگاه آزمون مواد با استفاده از دو فک تخت درتیمارهای مختلف برروی فندق انجام گرفت ازمایشات درسه سطح حجمی ریز و متوسط و درشت درچهارسرعت بارگذاری ۵و۲۰و۵۰ میلیمتر بردقیقه و دردو جهت بارگذاری عمودی درجهت قطربزرگ و افقی درجهت قطرمتوسط ودرده تکرار انجام شد