مقاله مطالعه برخی ویژگی های اکولوژیک و محتوای دانه کنگر اهلی (.Gundelia tournefortii L) در منطقه خاتم استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه برخی ویژگی های اکولوژیک و محتوای دانه کنگر اهلی (.Gundelia tournefortii L) در منطقه خاتم استان یزد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنگر اهلی
مقاله اکولوژی
مقاله روغن
مقاله پروتئین
مقاله اسیدهای چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: غنی پورمیبدی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه مرتعی کنگر اهلی، گیاهی چندساله و علفی است که در بعضی مناطق ایران به صورت خودرو می روید. در این مطالعه برخی خصوصیات رویشگاهی، صفات مورفولوژیک و محتوای دانه (روغن، پروتئین و اسیدهای چرب) کنگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این گونه در منطقه مورد مطالعه با بارندگی متوسط سالانه ۲۴۱٫۸ میلی متر و دمای متوسط سالانه ۱۸ درجه سانتی گراد رویش مناسبی دارد و خاکی با بافت متوسط تا سبک را ترجیح می دهد. میانگین اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک هایی که در آن رویش دارد به ترتیب ۸٫۱۸ و ۱٫۳ دسی زیمنس بر متر می باشد. مطالعات فنولوژیک نشان داد که شروع رشد برگ های جوان از اوایل اسفندماه بوده و زمان بذردهی در اواسط اردیبهشت ماه می باشد. مقدار روغن موجود در مغز دانه های این گیاه ۴۴٫۲ درصد و مقدار پروتئین موجود در مغز و سرشاخه ها به ترتیب ۱۴٫۷ و ۳٫۸۷ درصد اندازه گیری شد. از بین ۱۰ اسید چرب شناسایی شده در روغن بذر کنگر، اسید لینولئیک و اسید اولئیک به ترتیب با ۴۵٫۴۶ و ۳۸٫۵ درصد بالاترین میزان را دارا بودند.