سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حسن سجادی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، ساختمان شیمی
محمد علی زنجانچی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، ساختمان شیمی
مجید آروند – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، ساختمان شیمی
علی محمد خواه – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، ساختمان شیمی

چکیده:

خصوصیات منحصر به فرد مزوپوروس ها که با ترکیبی از مساحت سطح بالا ، قطر دهانه و حجم حفره بزرگ آنهاهمراه است، موجب استفاده وسیع آنها در تحقیقات در زمینه های برجذب و کاتالیز شده است. در کار حاضر از مزوپور ۴۱ – MCM حاوی سورفکتانت و بدون سورفکتانت به عنوان جاذب رنگدانه متیلن بلو MB استفاده شد. برجذب رنگدانه توسط ۴۱ – MCM گرمادهی شده در حضور سورفکتانت آنیونی سدیم دو دسیل سولفات SDS با غلظتهای همی مایسلی، پری مایسلی و مایسلی انجام شد. روشهای DRS ، BET XRD و UV-vis به منظور بررسی خصوصیات ساختاری و مقدار برجذب به کار گرفته شد. همدماهای لانگمویر و فرندلیچ برجذب برای برجذب رنگدانه های MB توسط جاذب ۴۱ – MCM در حضور SDS محاسبه شد.