سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس سادات سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واح
فریبرز قریب – استادیار دکتری سنگ شناسی و رسوب شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد
مریم ناز بهرام منش – استادیار دکتری سنگ شناسی و رسوب شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد
فرزاد قریب – استادیار دکتری سنگ شناسی و رسوب شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد

چکیده:

در غرب دریاچه تار در نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ دماوند ضخامت بزرگی از طبقات دونین – کربونیفر قرار دارد که ازلحاظ ماکروفسیل ها بازوپایان و مرجان ها بسیار غنی می باشد اما با این وجود رسوبات دونین – کربونیفر این ناحیه در نقشه بصورت تفکیک نشده گزارش شده است که از دلایل انتخاب این منطقه می باشد نتیجه این پژوهش منجر به جداسازی طبقات دونین – کربونیفر دراین منطقه می شود بازوپایان شناسایی شده از این طبقات به شرح زیر شامل ۱۱ جنس ۶ گونه ۲ خانواده و ۱ روخانواده می باشد Chonetoidae gen. et. sp. ind., Delepinea cf. comoides (Sowerby, 1822), Productidae gen. et.sp. ind., Marginatia sp., Tomiproductus vaughani (Muir Wood, 1928), Tomiproductus elegantulus (Tolmachev, 1924), Schellwienella sp., Rhipidomella sp., Rossirhynchus adamantinus Gaetani, 1964, Sulcathyris cf. campomanesii (Verneuil & Archic, 1845), Spiriferidae gen. et. sp, Spirifer missouriensis Swallow, 1860, Spirifer sp., Ectochoristites sp., Paralellora sp., Unispirifer (Unisiprifer) cf. striatoconvolutus Benson & Dun & Browen, 1920, Unispirifer sp., Eospiriferina sp., Eospirifer sp., Syringothyris sp.براساس مطالعه بازوپایان سه زیست زون شناسایی و معرفی می شود روزن داران شاخص کربونیفر زیرین نیز دراین برش شناسایی شده و عبارتند از : Archaesphaera sp., Bisphaera sp., Earlandia sp., Endothyra sp., Tournayella sp.,Paleospiroplectammina sp., Septabrunsiina sp., Tetrataxis sp سن روزن داران برش مورد مطالعه جدا ازمحدوده بازوپایان است براساس بررسی بازوپایان و روزن داران سن این برش تورنزین – ویزئن کربونیفر زیرین می باشد و در نتیجه مطالعات از این برش هیچ نمونه ای از بازوپایان دونین گزارش نمی شود.