سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افسانه عالی نژادیان – دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه شهرکرد
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد

چکیده:

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک ضرورت توجه مسئولین را به جایگزینی منابع جدید و مطمئن آب برای استفاده در بخش کشاورزی گوشزد می‌کند. استفاده از آب‌های نامتعارف مانند پساب فاضلاب‌های شهری در جبران بخشی از کمبود آب کشاورزی کشور و رهایی از اثرات سوء تخلیه بی‌رویه فاضلاب‌ها به محیط زیست بسیار مؤثر است ولی استفاده از این پساب‌ها باید با مدیریت خاصی صورت بگیرد تا کمترین مشکلات را از جنبه بهداشتی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در این پژوهش، طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با ۲ تیمار شامل آبیاری با آب چاه با کود (W1) و آبیاری با پساب (W2) و در ۳ تکرار برای کشت ذرت علوفه‌ای در مزرعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شهرکرد به مدت ۳ ماه در تابستان ۱۳۹۰ در زمینی که قبلا با پساب آبیاری نشده بود، اجرا گردید. نتایج نشان داد که تعداد باکتری‌های لاکتوز مثبت، کلی‌فرم کل و مدفوعی خاک تحت تیمار فاضلاب، در عمق ۵-۰ سانتی‌متری نسبت به عمق ۱۵-۵ سانتی‌متری خاک حدود ۴۲% بیشتر بودند. نتایج نمونه‌های گیاهی در تیمار W2نشان داد که در برگ جدید گیاه، کلی‌فرم مدفوعی MPN/100ml 2، در برگ قدیمی MPN/100ml 42و در دانه هیچ کلی‌فرم مدفوعی مشاهده نشد و تعداد باکتری‌ها زیر حد مجاز بود و از نظر باکتریایی مشکلی را از نظر استفاده محصول برای تغذیه دام نشان نداد.