مقاله مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) به وسیله یک مدل آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی بافت روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) به وسیله یک مدل آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
مقاله بافت روده
مقاله کورتلند
مقاله مدل آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی امین
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان هنگامه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در مطالعه حاضر، مدلی آزمایشگاهی با هدف مطالعه بافت شناسی و ریخت شناسی روده قزل آلای رنگین کمان طراحی شد.
مواد و روش ها: تعداد ۲۰ قطعه ماهی با میانگین وزن ۷۵۰ گرم و میانگین طول ۳۸ سانتی متر تهیه شد و با محلول بنزوکائین بی هوش گردیدند. چهل دقیقه پس از بی هوشی، ماهیان کشته شده و قلب، سرخرگ های روده ای شکمی و پشتی توسط کالبد شکافی محوطه شکمی در معرض دید قرار گرفت. برای شروع آزمایش یک قسمت جدا شده از روده ماهی تهیه شد و سپس سرخرگ روده ای شکمی یا پشتی به وسیله یک کاتتر داخل رگی باریک کانال گذاری و بعد روده به صورت معلق در یک حمام حاوی محلول رینگر قرار داده شد. مایعات تزریقی گوناگون مانند رینگر، کورتلند، رینگر+آدرنالین و کورتلند+آدرنالین مورد آزمایش قرار گرفتند. روده تزریق نشده در محلول رینگر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بعد از انکوبه شدن (۶۰ و ۱۸۰ دقیقه)، نمونه های روده از نظر بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: نتایج بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که محلول های کورتلند و کورتلند+آدرنالین، پس از گذشت ۶۰ و ۱۸۰ دقیقه، قادر به حفظ ساختار بافت روده ماهی بوده و تنها ادم خفیف و جدا شدگی ملایمی در اپی تلیوم مشاهده شد.
نتیجه گیری: به وسیله این روش می توان بافت روده را برای مدتی به حالت سالم در خارج از بدن ماهی زنده نگه داشت و بدین طریق می توان با دقت به مطالعه بافت شناسی و ریخت شناسی اپی تلیوم روده در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی پرداخت.