سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن دانایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
حمید عرفانیان خان زاده – مدرس دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

در۱۵سال گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصراصلی برنامه اصلاح ساختاریکشورهای توسعهیافته و درحال توسعه بوده است درواقع امروزه به دشواری متوان کشوری را یافت که برنامه ای را برای واگذاری تمام یا بخشی ازشرکت های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی درمدیریت مالکیت و امور مالی این شرکت ها درپیش نگرفته باشد دراین مقاله برانیم ابتدا به تعاریف خصوصی سازی اهداف و ضرورت اجرای آن درکشورها پرداخته و سپس به نحوه نظارت برخصوصی سازی درسایرکشورها بپردازیم و قصد داریم بررسی کنیم که ایا مدل واحدی وجود دارد که بتوان از آن برای اعمال درکلیه کشورها استفاده نمود نتایج بررسی ها نشان میدهد که خصوصی سازی نیز مانند توسعه یک روش جبری و خطی نیست و نمی توان برای رسیدن به خصوصی سازی از یک الگوی واحد تبعیت نمود.