سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید حمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حسن سروری –
محمد شیرخانی –
میرخلیل پیروزی فرد –

چکیده:

دراین مطالعه مروری فرایندهای فیلتراسیون غشایی طراحی فرایند غشایی طراحی مدولهای غشایی جنس غشاها و روشهای عملیات مورد بحث قرارگرفتند همچنین چگونگی تمیز کردن غشاها با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی این سیستم ها گرفتگی غشاها می باشد بررسی شدند و انواع فیلتراسیون های غشایی کارایی آنها با توجه به نوع فراوری و قابلیت هریک از انواع سیستم های غشایی درفراوری محصولات مختلف ارزیابی شدند نوع انسداد غشاها و ترکیبات رسوبی مختلف و مسائل اقتصادی مربوط به سیستم های غشایی با توجه به اهمیت آنها درتکنولوژیهای روز دنیا مورد بررسی قرارگرفتند.