سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر اسدی –
غلامرضا اسکندری –
غلامحسین محمدی –
سیدمحمدرضا فاطمی –

چکیده:

ساختار تجمع ماهیان در تالاب هویزه ایران از تیرماه ۱۳۷۸ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۸ در سه ایستگاه بستان رفیع و شطعلی مورد بررسی قرارگرفت که درخلال آن و توسط تور گوشه گیر ۲۲۹۶ نمونه ماهی صید شد شناسایی شامل ۱۹ گونه ماهی از ۱۱جنس و ۵ خانواده بود که بیشترین تعداد گونه ها در فروردین ماه با تعداد ۱۸ گونه در ایستگاه رفیع و کمترین تعداد گونه د رمردادماه با ۹ گونه در ایستگاه شطعلی مشاهده گردید بیشترین فراوانی صید مربوط به مرداد ماه در فصل تابستان ۳۶۶ نمونه و کمترین فراوانی صد در دی ماه فصل زمستان با ۲۳۰ نمونه ثبت گردید. ۵ گونه بیاح Liza abu شلج Aspius vorax حمریBarbus luteus، کاراسCarassius auratus و گربه ماهی Silurus triostegus63/93 درصد از کل ماهیان صید شده را تشکیل میدهند. بیشترین تعداد ماهی صید شده متعلق به گونه ماهی بیاح liza abu به تعداد ۵۵۰ نمونه و نسبت ۲۳/۹۵ درصد که بیشترین صید این گونه درماه های تیر و مرداد مشاهده شده است.