سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

چکیده:

با توجه به مضرات گوگرد موجود در سوخت فرایند سولفورزدایی HDS معمولی به عنوان فرایندکلی گوگردزدایی مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند مقدار گوگرد موجود در سوخت را به ۵۰۰ppm یا کمتر برساند درحالیکه با وضع استانداردهای یوروچهار و پنج میزان گوگرد موجوددر سوخت باید به کمتر از ۵۰ppm و ۱۰ppm برسد که برهمین اساس گوگرد زدایی بسیار عمیق HDS انجام شده که این فرایند برای رسیدن به درصدهای پایین تر گوگرد نیازمند دماهای بالاتر فشارهای راکتور بالاتر حجم بالاتر راکتور کاتالیزورهای فعال تر و یا ترکیب ازموارد فوق می باشد همه این موارد هزینه بر هستند از این رو فرایندهای جدید از قبیل جذب و استخراج اتمهای گوگرد و گوگردزدایی اکسیداسیونی و گوگردزدایی بیولوژیکی مورد بررسی و انجام قرارگرفته اند.