سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سالار سالخورده – مسئول واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسین مشاور فردافن پارس تهران
حسین امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان
مریم خسروی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

دراین مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی نحوه تاثیر گذاری افزودن نانوسیلیس برمقاومت خمشی بتن خودتراکم حاوی خرده های تایر فرسوده به نانوسیلیس به میزان ده درصد وزن سیمان جایگزین سیمان درنمونه های حاوی مقادیر مختلف خرده های تایر فرسوده گردید درنهایت با انجام آزمایش برروی ۴۲ نمونه مشاهده گردید که افزودن نانوسیلیس در نمونه های حاوی مقادیر کمتر خرده های تایر فرسوده باعث افزایش بیشتر مقاومت خمشیمی گردد.