سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر حیدری – دانشجوی دکترای تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس تهران
نبی اله محمدی – دانشجوی دکتری دانشگاه مدیریت علوم و تحقیقات تهران مدرس دانشگاه آزاد
افسانه امامی – دبیر آموزش و پرورش ناحیه ۱ زنجان،
نقی حیدری – کارشناس عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی شهرستان ماهنشان- زنجان

چکیده:

هدف از این پژوهش مطالعه اکتشافی و توصیفی از نقش کسب و کار خانگی زنان در شکل گیری خانواده نمونه و با نشاط بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع مطالعات کیفی می باشد که شامل مصاحبه عمیق با نمونه هایدر دسترس بانوان فرشباف می باشد. معیارهای نمونه گیری بانوان فرشباف، خانه دار بودن، در خارج از خانه شاغل نبودن،سابقه فرشبافی بالای ۵ سال به طور مداوم و داشتن بچه به عنوان پیش شرط شمول در نمونه گیری بود. از ۱۰بانوی فرشباف دعوت شد که در این مطالعه شرکت کنند. ۱۰ بانوی فرشباف، همگی ساکن شهر زنجان بودند که دامنه سنی آنها بین ۳۵ تا ۵۲ سال بود.دامنه تجربه فرشبافی آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال بود و میانگین تعداد بچه های آنها ۵ نفر بود.هیچ کدام از این بانوان، بیوه نبودند و در کنار همسران خود به امرار معاش می پرداختند. روش نمونه گیریاز نوع نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند بود. البته برای انتخاب نمونه ها از رویکرد نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. به طوریکه در ابتدا یکی از بانوان فرشباف شناسایی شد و سپس از طریق این بانو، نفر دوم و از طریق نفر دوم نفر سوم معرفی شدند و به این طریق ۱۰ نفر نمونه هدفمند ما که همه بانوی فرشباف بودند انتخاب شدند.ما با تک تک بانوان فرشباف مصاحبه کردیم که هر مصاحبه حدودا ۳۰ تا ۴۵ دقیقه به طول انجامید.از آنجائیکه این بانوان سواد کافی برای نوشتن نداشتند، روایت های آنها ضبط شد که البته این کار با اجازه آنها و به شرطی صورت گرفت که پس از انجام تجزیه و تحلیل، این مدارک و اسناد از بین برود.بعد از ضبط محاورات غیر رسمی،تمامی گفته های آنها به صورت مکتوب در آمد.ما تمامی نسخه های رونوشت شده را کدبندی کردیم.بعد از گردآوری مصاحبه ها ونوشتن آنها، اقدام به بررسی دقیق و کدگذاری مصاحبه ها کردیم و از طریق تکنیک تقلیل گرایی و تحلیل محتوا مواردی که مد نظر بانوان فرشباف بود را در قالب ۴ موضوع با گروه های مورد نظر گردآوری کردیم. دغدغه این بانوان در وهله اول بیشتر خانواده، فرزندان و آینده آنها بود از طرفی هم همگی بر این باور بودند که توانسته اند در کنار همسران خود در مدیریت اقتصادی و کم کردن بار روانی اقتصادی از دوش آنها کمک شایان توجهی کنند