مقاله مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به وسیله فراصوت در هیدروژل های آکریلیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ایجاد پیوندهای عرضی به وسیله فراصوت در هیدروژل های آکریلیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیوندهای عرضی
مقاله هیدروژل
مقاله اثر حلال
مقاله توان فراصوت
مقاله سرعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی رجبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر از امواج قوی فراصوت در واکنش های پلیمریزاسیون و در غیاب آغازگر بهره گرفته می شود. تشکیل هیدروژل با کمک این امواج، تنها در محیط های گرانرو مثل گلیسرول امکان پذیر است. در این مطالعه، از مونومرهای آکریلی حلال در آب و عامل شبکه ساز متیلن بیس آکریل آمید در محیط دوتایی آب / گلیسرول هیدروژل به دست آمد. دما در تمام موردها ثابت و برابر ۳۷ درجه سانتیگراد بود. از یک دستگاه فراصوت در فرکانس ثابت ۲۰ کیلوهرتز استفاده شد. تابش فراصوت نیاز به گرما و آغازگر را منتفی ساخت و زمان تشکیل فراورده را به چند دقیقه کاهش داد. افزون بر این، هیدروژل های سنتز شده به کمک فراصوت دارای ساختار میکروسکپی یکنواخت تر و تورم بالاتری بودند. تصویرهای میکروسکپی نمونه های به دست آمده نشان از وجود ساختار نانو با حفرات ریز زیاد دارد. نتیجه های پژوهش های انجام شده همچنین نشان می دهد که با تغییر محیط واکنش (و تغییر گرانروی) زمان و سرعت واکنش تشکیل تغییر قابل توجهی می یابد. با این حال واکنش تشکیل چندان تحت تاثیر قدرت یونی و اسیدیته محیط نیست. آب اکسیژنه با ایجاد رادیکال هیدروکسی به شروع واکنش کمک می کند. با افزایش توان صوتی و پالس فراصوت، زمان واکنش کاهش و سرعت آن افزایش می یابد. از این روش می توان هم در ساخت و هم در کنترل سنتز مواد زیستی و در سامانه های زنده – رهایش دارو – بهره گرفت.