سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید قربانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مطالعه به بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه به میزان جابجایی سازه یک درجه آزادی با سختی های مختلف پرداخته شده است در مدلسازی اندرکنش از مدل مخروط cone model استفاده شده است شرایط مختلف مورد بررسی دراین تحقیق عبارتند از: تاثیر عمق مدفون سازه در اندرکنش، تاثیر سختی سازه ، تاثیر لایه بندی خاک ، تاثیر میزان سختی خاک، در نهایت با مقایسه نتایج بدست آمده با حالت انتها گیرداری fixed base می توان تاثیر اعمال اندرکنش خاک و سازه را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصله حاکی از آن است که میزان این تاثیر عمدتا به اختلاف سختی سازه و خاک و محتوای فرکانسی زلزله بستگی دارد.