مقاله مطالعه امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبزی پروری
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله قنات
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله پهنه بندی کیفی
مقاله زمین آمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بری ابرقوئی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نبود منابع آب سطحی مناسب در مناطق خشک و نیمه خشک، صنعت آبزی پروری این مناطق را ناگزیر به استفاده از منابع آبی زیرزمینی کرده است. با توجه به این که کیفیت آب و منابع آبی، از جمله عوامل تعیین کننده در تناسب این منابع به منظور استفاده در صنعت آبزی پروری می باشد، این مطالعه با پهنه بندی کیفی منابع آبی (شامل قنوات) استان یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و علم زمین آمار، به بررسی امکان استفاده از این منابع در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، پرداخته است. با توجه به نقطه ای بودن داده های مکانی مربوط به منابع آبی موجود، ابتدا از روش های مختلف زمین آماری در پهنه بندی و تعیین مناطق مناسب برای آبزی پروری استفاده شد و در نهایت محدوده های مناسب تفکیک گردید. سپس داده های کیفی قنوات مورد مطالعه از نظر خصوصیاتی هم چون pH، سختی، شوری و غلظت عناصری مانند کلر، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، بی کربنات و سولفات با استانداردهای کیفی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر نامناسب بودن کیفیت برخی از این منابع آبی برای استفاده در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد.