مقاله مطالعه الکترولیت های سرم و مایع آسیت در جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۶۳۷ تا ۱۶۴۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه الکترولیت های سرم و مایع آسیت در جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم آسیت
مقاله جوجه های گوشتی
مقاله الکترولیت های سرم
مقاله مایع آسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی هفشجانی عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی آهنگران مجید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان دهکردی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی آقایی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسیت شامل تجمع مقادیر زیادی مایعات سروزی در محوطه شکمی است و یک آشفتگی متابولیکی می باشد که فاکتورها و عوامل مستعد کننده بسیاری در بروز آن دخالت دارد. افزایش تلفات اغلب در جوجه های گوشتی با رشد بسیار سریع و به صورت بیماری آسیت بروز می نماید. هدف از این مطالعه بررسی الکترولیت های سرم و مایع آسیت در جوجه های گوشتی است که به طور طبیعی به سندرم آسیت مبتلا شده بودند. در این بررسی جمعا ۷۲ قطعه جوجه مبتلا به آسیت و ۷۲ قطعه جوجه سالم که همگی بالای ۴ هفته سن داشتند از مرغداری های مناطق مختلف استان چهار محال و بختیاری جمع آوری شد. نمونه گیری از خون و مایع آسیت جهت تعیین میزان الکترولیت های سرم و مایع آسیت انجام شد. میانگین ها در نرم افزار spss با روش آماری T-test با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که سدیم و پتاسیم خون جوجه های بیمار نسبت به خون جوجه های سالم در سطح ( (p£۰٫۰۵افزایش معنی دار و کلر و کلسیم خون بیمار نسبت به خون سالم در سطح (p£۰٫۰۵) کاهش معنی داری داشته، ولی منیزیم و فسفر خون بیمار نسبت به خون سالم تغییری نداشت. همچنین در مقایسه الکترولیت های سرم خون بیمار و مایع آسیت نیز معلوم شد که سدیم، پتاسیم و فسفر مایع آسیت نسبت به خون بیمار در سطح (p£۰٫۰۵) کاهش معنی داری داشته و کلر و کلسیم مایع آسیت نسبت به خون بیمار در سطح (p£۰٫۰۵) افزایش معنی داری را نشان می دهد، ولی منیزیم مایع آسیت نسبت به خون بیمار تغییری نکرده است. با توجه به اینکه هر دو گروه مورد مطالعه از شرایط پرورشی و تغذیه ای کاملا یکسانی برخوردار بودند. احتمالا عاملی که باعث احتباس سدیم و پتاسیم در خون پرنده مریض شده مربوط به یون بی کربنات بوده تا تعادل اسید و باز بدن را حفظ کند.