سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – استادیار شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، گروه شیمی فیزیک، دانشگاه تبریز
سیدابوالفضل سیدسجادی – دانشیار شیمی ، دانشکده شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این تحقیق مکانیزم نشست نانوکامپوزیت Ni-W-B از حمام تارتراتی بررسی شده است. روشهای الکتروشیمیایی ولتامتری چرخهای،(CV) ولتامتری با روبش خطی پتانسیل کاتدی (CLSV) و آندی ،(ALSV) کرونوپتانسیومتری (CP) جهت چگونگی نشست آن از محلول تارتراتی بکار رفته است. بررسی منحنیهایALSV وجود یک فاز راتأیید میکند که مطابق با نتایجXRD می باشد. بررسی ساختار پوشش توسط XRD وجود ساختار نانوکریستال یا آمورف و یا مخلوطی از ایندو را تأیید میکند. مطالعات الکتروشیمیایی نشان می دهد که نشست همزمان نیکل بهمراه تنگستن از نوع غیرعادی است.یعنی نشستW بهمراه Ni از طریق القایی نشست Ni امکان پذیر است و نشست به تنهاییWاز حمامهای آبی ممکن نیست.عنصر بور جهت افزایش سختی پوشش بکار رفته شده است.