سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی رودکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش خوردگی و حفاظت از مواد، بخش م
عباس علی نظربلند – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگیCO2فولاد کربنی ساده با استفاده از آزمون پتانسیودینامیک در محدوده تافل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده بازدارندگی ایمیدازولین در محلول ۳ درصد کلرید سدیم اشباع شده باCO 2 در برابر خوردگی شیرین فولاد کربنی ساده بوده است. همچنین مشاهده گردید که ایمیدازولین از جمله بازدارنده های آندی-کاتدیبوده و بازده ممانعت کنندگی آن وابسته به غلظت است و با افزایش غلظت آن در محلول افزایش می یابد.