سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ، تهران
رسول احمدی – استادیار، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران
علیرضا بهشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

مهاربندی های هم مرکز درکنار دارا بودن سختی مناسب، دارای شکل پذیری مناسبی نیستند، که ناشی از تفاوت رفتار کششی و فشاری این مهاربندها است.مهاربند تحت بار فشاری قبل از انکه وارد ناحیه غیر الاستیک شود و به جذب انرژی بپردازد، کمانه می کند و قابلیت باربری خود را از دست می دهد. روشهای مختلفی برای افزایش شکل پذیری این مهاربندها توسط پژوهشگران مختلف پیشنهاد شده است. یکی از اینروشها استفاده ازمستهلک کننده انرژی به شکل حلقه می باشد که در نقطه اتصال مهاربند به صفحه فولادی گوشه نصب می شود. بررسی های انجام شده نشان میدهد ، عملکرد این المان سبب افزایش شکل پذیری در مهاربندی های هم مرکز می گردد. لیکن توان باربری المان حلقه محدود بوده و با افزایش قطر میزان شکل پذیری آن کاهش یافته و همچنین بامحدودیتهای معماری نیز در دهانه مهاربند مواجه خواهد بود. در این مقاله به بررسی افزایش توان باربری حلقه با افزودن تسمه های فولادی شکل پذیر به حلقه پرداخته شدهاست، تاالمان جدید همانند یک فیوز برای محدوده بارهای متنوع عمل کرده و از ورود دیگر اعضای سازه به مرحله غیر خطی جلوگیری نماید. تنشها و تغییر شکلها با استفاده از تحلیل غیر خطی به روش المان های محدود و تخت اثر بارهای رفت و برگشت در ANSYS مطالعه شده است. منحنی های هیسترسیس بدستامده حاکی از آن است که وجود تسمه ها، به طور مناسبی باعث افزایش توان باربری حلقه شده، ضمن آنکه شکل پذیری لازم را نیز تامین کرده است.