مقاله مطالعه اسپکتروسکوپی IR، آنالیز HOMO-LUMO, NBO و برخی محاسبات بر روی H2Se, H2S ,H2O و H2Te توسط روش DFT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی کاربردی از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اسپکتروسکوپی IR، آنالیز HOMO-LUMO, NBO و برخی محاسبات بر روی H2Se, H2S ,H2O و H2Te توسط روش DFT
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله IR ،HOMO-LUMO
مقاله هیدریدهای گروه ششم
مقاله DFT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اهر لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اهر زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی لیدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، طیف سنجی IR، مطالعات NBO، آنالیز HOMO-LUMO، تعیین قطبیت، طول پیوندها، زاویه پیوندها، بار الکتریکی اتم ها، سختی کل، نرمی، الکتروندوستی و پتانسیل شیمیایی از H2O به H2Te محاسبه شده است. محاسبات با استفاده از DFT (نظریه تابعی دانسیته) با روشهای (PBEPBE و HCTH) و با مجموعه پایه DGDZVP انجام شده است. مطابق محاسبات قطبش پذیری از H2O به H2Te افزایش یافته و اختلاف انرژی HOMO-LUMO یا به عبارتی گاف انرژی کاهش می یابد. با استفاده از طیف سنجی IR نوع شیوه های ارتعاشی فعال در ترکیبات مطالعه شده است. فرکانس های ارتعاشی، با افزایش طول پیوند از H2O به H2Te کاهش می یابد.