سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل زارع گلمغانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی اکبر سیف کردی – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی ارجمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین عطار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

درمطالعه حاضر علاوه برآنالیز اسانس گیاه پونه سای سبلان و تعیین chemotype غالب اسانس ۱و۸ سینئول روش استخراج استاندارد کلونجر hydrodistillation) با روش بهینه سازی شده استخراج با چندین نوع مایع یونی (۱-alkyl-3-methylimidazoluim با کاتیون و آنیونهای مختلف تحت تشعشع مایکروویو مقایسه شد محلول مایع یونی [C8mim]Br تحت شرایط بهینه شده غلظت ۲ مولار توان تشعشعی ۲۳۰ وات زمان ۵ دقیقه و مقدار نمونه ۲۰ گرم بیشترین مقدار استخراج ۱و۸ سینئول mgr/ml1.4541 را به خود اختصاص داد آنیون Br- نسبت به سایر آنیونهای BF4- و Cl- عملکرد مناسبتری دراستخراج ۱٫۸ سینئول نشان میدهد درصورتی که مایع یونی C4mim]Cl تحت تشعشع ۲۳۰ وات در مدت ۵ دقیقه بهترین راندمان اسانس گیری را نشان داد مقایسه روش MAE با HRE نشان دادکه علاوه برکاهش زمان تقطیر از ۳ ساعت به ۵ دقیقه دربرخی از مایعات یونی کیفیت اسانس استحصالی بهبود ایفته است. بالعکس اگر مطالعات استخراج انتخابی مدنظر باشد مایع یونی [C8mim]Br با گروه آلکیلی بلندتر نتایج بهتری را نشان میدهد