سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد منصوری – کارشناس ارشد عملیات و بهره برداری- شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
رضا میرزایی – کارشناس ارشد خوردگی فلزات- شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
فریدون اسماعیل زاده – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق دو شیر کاهنده جریان در چاههای تولیدی نفت و گاز که دچار نشت خارجی و ازکار افتادگی شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. بکمک شکل شناسی تخریب های بوجود آمده و آنالیز شیمیایی ماده مورد استفاده در کاهنده ها،تاثیر رژیم جریان و مکانیزم های خوردگی روی کاهنده ها مورد بررسی قرار می گیرد. در کاهنده مورد استقاده در چاه نفتی، حفره های موضعی عمیقی در نزدیکی محل اتصال نازل به بدنه کاهنده توسعه یافته است. یکی از این حفره ها به منطقه تحت تاثیر جوشHAZ) نفوذ کرده و کانال ایجاد شده منجر به نشت خارجی در این قسمت شده است. کاهندهدوم در یک چاه گازی استفاده شده است. جریان خورنده سبب ایجاد مکانیزم سایش-خوردگی در پایین دست نازل درون کاهنده شده است. شکستکی و ترک های ایجاد شده روی نازل کاهنده سبب ایجاد جریان غیر عادی شده است. عمدهتخریب ها در خروجی شیر بصورت خوردگی شیرین و یکنواخت نمایان است. در هر دو کاهنده مکان نامناسب محل اتصال جوشی فلنج خروجی به بدنه، باعث افزایش تاثیر سایش-خوردگی و در نهایت از کار افتادگی آنها در این قسمتشده است