سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نبیل وائلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا
مریم نورکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، دپارتمان مهندسی شیمی
محمدمحسن سرافراز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، دپارتمان مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی نرمال هپتان خالص در فضای حلقوی عمودی پرداخته شده واثر پارامترهایی مانند شار،دبی و دمای ورودی سیال برروی ضریب انتقال حرارت بررسی می شود .نتایج این پژوهش نشان می دهد که درطول تمام مراحل آزمایش انتقال حرارت از دو مکانیسم جابجایی اجباری وجوشش جریانی تشکیل می یابد که اثر هر یکاز پارامترهای فوق بر روی این دومکانیسم انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نتایج حاصل از انجام ازمایش با مدلهای تجربی معتبر ودقیقDittus-Boelter و Gnielinskiو مدل ترکیبی چنChen که ترکیبی از جابجایی اجباری و انتقال حرارت جوششی هسته زایی است مقایسه گردید. نتایج این مقایسه نشان میدهد که مدل های گلینسکی و دیتوس بولتر در ناحیه جابجاییاجباری به خوبی ضریب انتقال حرارت را پیش بینی میکنند. حال انکه در نواحی که انتقال حرارت شدید منجر به تشکیل حباب روی سطح می گردد ،به دلیل تغییر مکانیسم انتقال حرارت از جابجایی به هسته زایی ، مدل چن پیشگویی دقیق تری از ضریب انتقال حرارت ارائه می نماید