سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود رستگار دباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،
علی عباسی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،
محمد مهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کاشان ایر

چکیده:

در بخش طراحی مهندسی، تنش بر روی اندازه عضوساختمانی اثر می گذارد.پس یک نقشه مناسب از ساختمان باید برای بهین هسازی تنش طراحی شود. این مطالعه یک ساختار انتخابی از تیر ساندویچی با هسته ای شبه خرپا را ارائه می دهد که در اینجا به عنوان مقطعی با خاموتهای هسته موجدار دوطرفه اشاره شده است. با روش اجزاء محدود مطالعه پاسخ تنش بر روی سه نقطه ای که روی تیربارگذاری شده، مورد مطالعه قرار گرفت. دو نوع ساختار برای هسته در نظر گرفته شد که عبارتند از: هسته شبه خرپایی و هسته موجدار دو طرفه.این دو ساختار مورد بررسی و مقایسه بایکدیگر قرار گرفتند.نتایج نشان دادکه ساختار هسته موجدار دوطرفه در مقایسه با ساختارهسته شبه خرپایی، تنش نرمال سطحی کمتری ایجاد می کند و می توان تنش تیر با هسته شبه خرپایی را با تغییر در ساختار خاموت هسته به شکل موجدار و دوطرفه بهینه نمود