سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد راد مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نوید خاتمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود بیولوژیک بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سبلان تحت تنش خشکی آزمایشی در قالب فامتوریل بر پیه طرح کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل: سه سطح تلقیح ( شاهد، نیتروکسین و اسید هیومیک) و چهار سطح پتانسیل آب ( ۰ و ۲- و ۴- و ۶- بار) بودند. نتایج نشان داد که طول ریشه چه ، سرعت و درصد جوانه زنی، بنیه تحت تاثیر اسید هیومیک و تمامی خصوصیات تحت تاثیر پتانسیل آب قرار گرفت. اثر متقابل پتانسیل آب و تلقیح بر روی طول ریشه چه ، درصد جوانه زنی و بنیه بذر معنی دار بود. بیشترین طول ریشه چه و درصد جوانه زنی و بنیه در تیمار اسید هیومیک مشاهده شد.