سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی علیزاده – استادیار، کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیط
غفار محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علو

چکیده:

در این تحقیق ترکیب بین فلزی آلومیناید نیکل به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید. کروم به عنوان عنصر میکروآلیاژی متغیر به ترکیب اضافه گردید. کروم با حل شدن در شبکه نیکل و افزودن مکانیزمهای کارسرد با افزودن دانسیته عیوب کریستالی مانند نابجاییها و نقصهای چیده شدن بوسیله آلیاژسازی مکانیکی موجب کاهش فاصله نفوذ میان آلومینیوم و نیکل می گردد. با دسترسی آسان تر آلومینیوم و نیکل، مکانیزم ترکیب آلومینیوم با نیکل را سریع تر اتفاق میافتد. هنگامی که درب ظرف آسیاب قبل از تشکیل نیکل آلومیناید به روی اتمسفر محیط باز گردد، واکنشی بسیار گرمازا روی میدهد و نیکل آلومیناید تشکیل میگردد. اکسیداسیون موضعی آلومینیوم همزمان با ورود اکسیژن و خروج آرگن از ظرف از یک طرف و ایجاد نقاطی داغ در ظرف به دلیل گرمازا بودن اکسیداسیون آلومینیوم، دلیلی بر انجام واکنش تشکیل آلومیناید نیکل در اتمسفر محیط میباشد. جابجایی پیکهای آلومیناید نیکل در الگوی پراشاشعه ایکسدر محصولاتتازه تشکیل شده نسبت به محصولاتی که پساز تشکیل، مقداری آسیاکاری را تجربه میکنند، به دلیل آزاد شدن تنشهای وارده از ابزار آسیاب در اثر فرایند بازیابی و آنیلینگ میباشد.