مقاله مطالعه اثر پوشانندگی سطح بر خواص مکانیکی و اپتیکی نانوسیم های اکسید روی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۹۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر پوشانندگی سطح بر خواص مکانیکی و اپتیکی نانوسیم های اکسید روی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوسیم
مقاله مدول یانگ
مقاله پیزو الکتریسیته
مقاله تابع دی الکتریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: میرعباس زاده کاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، بر اساس نظریه تابعی چگالی و با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته، پس از بهینه سازی ساختار نانوسیم های اکسید روی با سطح غیر اشباع و اشباع شده با اتم های هیدروژن در جهت [۰۰۰۱]، به مطالعه اثرات فشار تک محور بر ساختار نانوسیم و محاسبه مدول یانگ و ضریب موثر پیزوالکتریک آنها پرداخته ایم. همچنین تاثیر فشار تک محور بر قسمت موهومی تابع دی الکتریک را نشان داده ایم.