سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جواد آروین – دانشیار تولیدات گیاهی- دانشگاه شهید باهنر کرمان
غزاله صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه تهران
فردوس رحیمی – کارشناس زراعت جهاد کشاورزی- کرمان
کبری مقصودی – کارشناس ارشد زراعت- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در یک مطالعه گلدانی، اثر تیمار ۰/۱ میلی مولار اسید سالیسیلیک در سه مرحله(خیساندن بذر، محلول پاشی در مرحله۳-۴ برگی و محلول پاشی در مرحله گل دهی) و عامل شوری تهیه شده از نمک کلرید سدیم(۰، ۶ و ۱۰ دسی زیمنس بر متر) اعمال شده از مراحل اولیه رشد، بر رشد و نمو و عملکرد دانه کلزا رقم هیولا ۴۰۱ مطالعه گردید. کلیه پارامترهای رشد تحت تاثیر شوری قرار گرفت و اثر شوری ۱۰ دسی زیمنس شدید تر از شوری ملایم بود. مصرف اسید سالیسیلیک باعث بهبود کلیه صفات اندازه گیری شده تحت شرایط تنش شوری ملایم و شدید گردید. زمان مصرف اسید سالیسیلیک نیز معنی دار بود و مصرف آن در مرحله خیساندن بذر بیشترین تاثیر مثبت را بر کلیه پارامترها داشت. مصرف ان در مرحله خیساندن بذر حدود ۳۰ درصد، در مرحله محلول پاشی در ۳-۴ برگی حدود ۲۰ درصد و در مرحله گل دهی حدود ۱۰ درصد عملکرد را افزایش داد.