سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی زارعی محمودآبادی – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده فیزیک گروه فیزیک
بهرام خوشنویسان –
مرتضی ایزدی فرد –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثر فوتورسانش درنانولوله های کربنی چنددیواره خالص و آلاییده شده با فلز پتاسیم پرداخته شدها ست با افزایش ولتاژ نشان میدهدکه فوتوجریان به طور خطی افزایش می یابد همچنین نمودار ولتاژ جریان درحالت تاریکی و روشنایی برای نانولوله های کربنی چنددیواره خالص و آلاییده شده با فلز پتاسیم رسم شده است و تفاوت اثر فوتورسانش بین انها مشاهده می شود با تابش نورسفید شیب نمودار برای هر دو نانولوله های کربنی خالص و آلاییده با پتاسیم افزایش و مقاومت آنها کم میشود.