مقاله مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند سازه
مقاله الیاف کارتن کهنه
مقاله پلی اتیلن سنگین
مقاله جفت کننده ایزوسیانات
مقاله ویژگی های فیزیکی و مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشنو آرش
جناب آقای / سرکار خانم: سپیده دم سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شروین
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتیباری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محبی روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر افزودن جفت کننده ایزوسیانات (هگزا متیلن دی ایزوسیانات) بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه الیاف به دست آمده از کارتن کهنه / پلی اتیلن سنگین بررسی شده است. مخلوط شدن مواد، در اکسترودر دو مارپیچه ناهمسوگرد انجام گرفت؛ سپس از دستگاه قالب گیری تزریقی برای ساخت نمونه های آزمونی استفاده شد. ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی چند سازه شامل مقاومت خمشی، مقاومت کششی، مدول یانگ، مدول خمشی، مقاومت به ضربه، درصد ازدیاد طول، سختی و جذب آب ۲ و ۲۴ ساعت اندازه گیری شد. نتیجه های به دست آمده از آزمون های مکانیکی نشان دادند که با افزودن جفت کننده بر پایه ایزوسیانات، تمام ویژگی های مکانیکی به جز مقاومت به ضربه افزایش می یابند. همچنین در اثر افزودن جفت کننده، جذب آب ۲ و ۲۴ ساعت کاهش یافت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد که افزودن جفت کننده هگزا متیلن دی ایزوسیانات سبب بهبود چسبندگی بین پلیمر و الیاف حاصل از کارتن کهنه می شود.