مقاله مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی سیاه دانه علیه تعدادی از باکتری های بیماری زای مهم دامپزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی سیاه دانه علیه تعدادی از باکتری های بیماری زای مهم دامپزشکی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاه دانه،عصاره اتانولی
مقاله باکتری های بیماری زا
مقاله دامپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غریبی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پورنجف آبادی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محبت علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مصرف نامنظم و بی رویه آنتی بیوتیک های سنتتیک و تجاری زمینه ساز بروز مقاومت دارویی در باکتری ها و بر جا گذاشتن عوارض جانبی و باقی مانده های دارویی در فرآورده های دامی شده است که این امر لزوم استفاده از ترکیباتی طبیعی نظیر گیاهان دارویی برای اهداف درمانی را رهنمون می سازد. در این مطالعه ویژگی های ضدباکتریایی سیاه دانه علیه ۱۰ باکتری مهم بیماری زا از دیدگاه دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت. جدایه های بالینی باکتری های مختلف از حیوانات توسط واکنش های بیوشیمیایی و ویژگی های کشت و ریخت شناسی شناسایی شدند. حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتریایی (MBC) عصاره اتانولی سیاه دانه با روش Macro broth dilution و برای هر یک از سویه های پاتوژن باکتریایی تعیین گردید. میانگین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل غلظت کشنده باکتری (میلی گرم به ازای هر میلی لیتر) بترتیب در یرسینیا انتروکولیتیکا (۱۰۰ و ۲۰۰)، لیستریا مونوسیتوژنز (۱۲٫۵ و ۲۵)، کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس (۱۲٫۵ و ۱۲٫۵)، کورینه باکتریوم رناله (۳٫۱۲۵ و ۶٫۲۵)، بروسلاآبورتوس (۲۵ و ۵۰)، پاستورلامولتوسیدا (۶٫۲۵ و ۶٫۲۵)، منهیمیا همولیتیکا (۳٫۱۲۵ و ۳٫۱۲۵)، تروپرلا (آرکانوباکتریوم) پیوژنز (۳٫۱۲۵ و ۶٫۲۵)، اشریشیاکلی (۱۰۰ و ۲۰۰)، استافیلوکوکوس آرئوس (۵۰ و ۵۰) تعیین گردید. بیشترین فعالیت ضدباکتریایی در مورد منهیمیا همولیتیکا با حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ۳٫۱۲۵ میلی گرم در هر میلی لیتر و کمترین فعالیت ضدباکتریایی در مورد اشریشیا کلی و یرسینیا انتروکولیتیکا با حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ۱۰۰ میلی گرم در هر میلی لیتر مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره اتانولی سیاه دانه بر رشد تمام باکتری های پاتوژن مورد آزمایش اثر ممانعتی داشت و می توان از این عصاره یا ترکیبات خالص شده از آن در کنترل عوامل عفونی استفاده نمود.