مقاله مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی سماق (.Rhus coriaria L) بر باکتری اشریشیاکولای در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی سماق (.Rhus coriaria L) بر باکتری اشریشیاکولای در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سماق
مقاله اثرات ضد باکتری
مقاله اشریشیا کولای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: عباس والی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: صفیان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عادل میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی سماق (Rhus coriaria L.) در غلظت های ۰٫۵%، ۱%، ۲٫۵% و ۵% بر عصاره گوشت پخته شده گوساله (مدل غذایی) و محیط آبگوشت تریپتوز سوی براث (مدل آزمایشگاهی) آلوده به اشریشیا کولای در دو دمای ۴ و ۱۵ درجه سلسیوس در زمان های صفر، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت به روش رقت لوله ای و همچنین بررسی اثر ضد باکتریایی این عصاره به روش انتشار چاهک و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی(MBC) عصاره سماق علیه این باکتری صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که عصاره اتانولی سماق تاثیر قابل توجهی بر این باکتری در هر دو مدل غذایی و آزمایشگاهی دارد و رشد آن را در هر دو دما به صورت معنی داری مهار می کند (P<0.05). لازم به ذکر است که تاثیر این عصاره در مدل غذایی ضعیف تر از مدل آزمایشگاهی بود (P<0.05). نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که عصاره اتانولی سماق دارای خاصیت ضد باکتریایی علیه باکتری اشریشیا کولای می باشد.