سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید دژم پناه – دانشگاه گیلان دانشکده علوم آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
اسفندیار علیزاده –
بهرام قلمی –
الهام شمسی –

چکیده:

خواص نوری و چگونگی انبوهش تتراکیس N,N’,N”,N”’ تترامتیل تترا ۲و۳ پیریدینو پورفیرازین مس II (CuII2,3tmtppa+4 بوسیله یکسری از مواد فعال سطحی از نوع آنیونی SDS,STS,SHS در محلول ۷/۵ میل یمولار بافر فسفات با PH=7.2 بوسیله روش اسپکتروسکوپی جذبی از نوع مرئی مورد بررسی قرارگرفته است داده های طیفی حاکی از آن است که محلول پورفیرازین در رنج وسیعی از غلظت تمایلی به خود انبوهش حتی با افزایش نمک به محلول آن از خود نشان نمی دهد درحالیکه افزایش سورفاکتانهای مذکور به محلول آن باعث القا انبوهش در زیرنقطه CMC ماده فعال سطحی می گردد.