سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید کیوان دانشور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، سمنان، ایران
یاسمین خضرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه، هرمزگان، ایران

چکیده:

فرایند احتراق از جمله فرایندهای آلوده کننده محیط زیست است. بهینه سازی این فرایند نه تنها بایستی مسئله راندمان احتراق و کاهش مصرف سوخت را در برداشته باشد، بلکه باید حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها مورد توجه خاصی قرار گیرد. در این مقاله تولید و نشر آلاینده های منوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن و دی اکسیدکربن در یک کوره استوانه ای سوخت مایع گازوئیل با توان ماکزیمم ۰/۲۴ کیلو وات، به روش اندازه گیری آزمایشگاهی و محاسبات عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات برای زوایای پاشش سوخت ۴۵ و ۶۰ و ۸۰ درجه، دو الگوی پاشش مختلف مخروط میان تهی و مخروط توپر و نسبت هم ارزی ۰/۶۶ انجام شده است. شبیه سازی عددی جریان دوفازی و مدلسازی احتراق و تشکیل آلاینده ها با استفاده از نرم افزار فلوئنت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که افزایش زاویه پاشش موجب کاهش انتشار منوکسید کربن و افزایش انتشار NOx می گردد. با افزایش زاویه پاشش، قطر ذرات سوخت خروجی از نازل کاهش می یابد و سطح تماس بین سوخت و هوا بیشتر شده و اختلاط بین سوخت و هوا افزایش می یابد. بنابراین با افزایش زاویه پاشش احتراق کاملتری انجام گرفته است و ماکزیمم دمای شعله افزایش می یابد و غلظت NOx که شدیداً متاثر از ماکزیمم دما است افزایش می یابد. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی را نشان می دهند.