سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمید معین راد – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
عبدالله ملافیلابی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان

چکیده:

زعفران (Crocus sativus Lکاربرد وسیعی درصنایع دارویی بهداشتی و آرایشی دارد به منظور بررسی اثر سنین متفاوت مزرعه برعملکرد و فراوانی وزنی بنه دردو منطقه زعفران خیز خراسان و همچنین اثر وزن بنه و توده های مناطق روی خصوصیاتکمی و کیفی زعفران این مطالعه انجام گرفت آزمون اندازه بنه روی عملکرد خصوصیات کیفی زعفران به صورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار وزن پیاز ۰/۱-۲ و ۱/۲-۴ و ۶-۱/۴ و ۱۶-۸ و ۱/۸-۱۰ و ۱/۱۰-۱۲ و ۱/۱۲-۱۴گرم و دو توده بشرویه ـ تربت حیدریه درچهار تکرار دردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا شد نتایج آزمون اثر وزن بنه و توده روی عملکرد کمی زعفران نشان داد که بنههای درشتر درهمان سال اول عملکرد گل را افزایش میدهند همچنین این ازمون نشان داد که به منظور افزایش راندمان عملکرد مزارع جدید زعفران باید از پیازهای هشت گرم به بالا که بیشتر در مزارع با سنین ۵و۶ سال توده تربت حیدریه دراین آزمایش دیده شد استفاده نمود نتاجی حاکی از آن است که کلاله های زعفران توده تربت حیدریه کروسین رنگ و پیکروکروسین طعم بالاتر و میزان سافرانال عطر کمتری نسبت به توده بشرویه داشت