مقاله مطالعه اثر دمای خشک کردن بر برخی از خصوصیات فیتوشیمیایی برگ کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۱۰ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر دمای خشک کردن بر برخی از خصوصیات فیتوشیمیایی برگ کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید کافئیک
مقاله اسید کلروژنیک
مقاله دمای خشک کردن
مقاله فنل
مقاله کنگر فرنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم نژاد عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرد امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر دمای خشک کردن بر برخی خصوصیات کیفی برگ گیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و پنج تیمار دمایی ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. از نمونه های خشک شده در سایه به عنوان شاهد استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فنل در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد مشاهده شد. در مقابل در نمونه های خشک شده در دمای ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد غلظت فنل به شدت کاهش یافت. بیشترین میزان فلاونوئید (۵٫۱۵ میلی گرم بر گرم)، فعالیت آنتی اکسیدانی (۱۴۴٫۶۷ درصد) و همچنین اسیدکافئیک برگ (۴٫۹۱ میلی گرم بر کیلوگرم) در نمونه های خشک شده در سایه مشاهده شد. بر خلاف فنل کل سایر ترکیبات فنل دار از جمله فلاونوئید، اسیدکافئیک و اسیدکلرژنیک در بین تیمارهای دماهایی، دمای ۴۰ درجه سانتی گراد بیشترین میزان تجمع را داشتند. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه های خشک شده در سایه مشاهده شد. در بین تیمارهای دمایی با دستگاه خشک کن، با افزایش دمای خشک کردن، میزان عملکرد آنتی اکسیدان افزوده شد که نشان دهنده تغییر ترکیبات فنلی ساده به ترکیبات آنتی اکسیدانی است. با این وجود، در بین تیمارهای دمایی با دستگاه خشک کن کیفی ترین حالت از نقطه نظر غلظت اغلب ترکیبات موثر در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد مشاهده شد. لذا پیشنهاد می شود در صورت ایجاد ضرورت برای خشک کردن مصنوعی نمونه های برگی، به ویژه در مناطق مرطوب، از دمای ۴۰ درجه سانتی گراد استفاده شود.