مقاله مطالعه اثر خشک کردن روی اسانس برگ و میوه ارس .Juniperus excels M.B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۲ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر خشک کردن روی اسانس برگ و میوه ارس .Juniperus excels M.B
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله .Cupressaceae ،Juniperus excels M.B
مقاله اسانس
مقاله خشک کردن
مقاله GC-MS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزا مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه های برگ و میوه ارس (Juniperus excelsa M.B.) در فصل تابستان از درختان مستقر در رویشگاه طبیعی این گونه جمع آوری گردیده و پس از خشکانیدن در محیط آزمایشگاه ترکیبات اسانس نمونه های مرطوب و خشک با هم مقایسه شدند. استخراج اسانس به وسیله تقطیر با بخار آب (steam distillation) انجام پذیرفت. پس از تزریق اسانس به دستگاه GC-MS و تهیه کروماتوگرام ها و طیف های جرمی مربوطه شناسایی ترکیب های متشکله اسانس با کمک بررسی های کتابخانه ای LiBR-TR) و (Wiley 5 و محاسبه اندیس کواتس انجام گردید.
اسانس ارس (میزان تولید: %۰٫۶ در برگ ها و %۱٫۸۵ در میوه ها) تقریبا از ۲۲ ترکیب تشکیل شده که عبارت اند از: aPinene، gelemene، trans-verbenol، verbenone، trans-verbenol، carvacrol methyl و gelemene است. نتایج نشان داد که خشک کردن بر روی برخی ترکیبات اسانس برگ و میوه های ارس اثر می گذارد (بر حسب مورد کم یا زیاد می شود) در حالی که بر روی برخی دیگر بی اثر است. aPinene به عنوان مهم ترین ترکیب اسانس برگ و میوه ارس پس از خشک کردن کاهش می یابد. به طوری که به دنبال خشک کردن مقدار آن در برگ از ۴۴% به %۱۹٫۸ و در میوه از %۸۳٫۷ به %۷۵٫۸ کاهش می یابد. مقایسه تغییرات ترکیب های شیمیایی اسانس برگ و مخروط نشان داد اثر خشک کردن بر ترکیبات اسانس برگ و میوه ارس متفاوت است.