مقاله مطالعه اثر تهی جا در جایگاه لانتانیوم روی خصوصیات ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی ترکیب منگنایت La1-x MnO3+δ، ساخته شده تحت شرایط متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تهی جا در جایگاه لانتانیوم روی خصوصیات ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی ترکیب منگنایت La1-x MnO3+δ، ساخته شده تحت شرایط متفاوت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منگنایت پروسکایتی
مقاله تهی جا
مقاله تبادل دوگانه
مقاله شیشه اسپینی
مقاله سردسازی سریع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده آدم
جناب آقای / سرکار خانم: کاملی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: اصلی بیکی باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر ایجاد تهی جا در جایگاه لانتانیوم و شرایط ساخت بر روی خصوصیات ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی منگنایت (۰٫۰۵ و x=0) La1-x MnO3+d مورد مطالعه قرار گرفته است. با ایجاد تهی جا در جایگاه لانتانیوم و به تبع آن کاهش یون های سه ظرفیتی La3+ تعدادی از یون های Mn3+ به یون های Mn4+ تبدیل شده و برهم کنش تبادل دوگانه در سیستم تقویت می شود. نتایج پذیرفتاری مغناطیسی نشان می دهد که هر دو نمونه (۰٫۰۵ و x=0) در دماهای پایین رفتار شیشه ای اسپینی دارند. همچنین نتایج نشان می دهند که مقاومت الکتریکی نمونه ها در اثر ایجاد تهی جا کاهش یافته و رسانندگی افزایش می یابد که دلیل اصلی این تغییرات، تغییر نسبت یون های منگنز (Mn3+/Mn4+) و نوع برهم کنش های تبادلی در نمونه ها می باشد. علاوه بر این، مشخص شد که سرد سازی سریع روش مناسبی برای کنترل میزان اکسیژن در نمونه ها است، به طوری که نمونه های ساخته شده با سرد سازی سریع، خواص مشابهی با ترکیب La1-x MnO3+d دارند و اکسیژن این نمونه ها به میزان استوکیومتری نزدیک است.