مقاله مطالعه اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چهار رقم اصلاح شده ریحان دارویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۴۴ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چهار رقم اصلاح شده ریحان دارویی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژی جوانه زنی
مقاله رشد گیاهچه
مقاله ریحان
مقاله شاخص بنیه بذر
مقاله شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیرضایی نقندر مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ولیزاده قلع بیک اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چهار رقم اصلاح شده ریحان آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتور اول شامل ۸ سطح شوری حاصل از کلرید سدیم (صفر، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار) و فاکتور دوم ۴ رقم تجاری ریحان دارویی (کشکنی لولو، کومین هوجا، روبی و ژینوس) (Keshkeni luvelou، Comin Hoja، Rubi و Genoes) بودند. صفاتی همچون درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه زنی، شاخص و انرژی جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، ساقه چه و طول گیاهچه و وزن تر و خشک گیاهچه بدست آمدند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری تمام صفات مورد بررسی در هر چهار رقم کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد بنحویکه جوانه زنی تمام ارقام مورد آزمایش از سطح شوری ۲۰۰ میلی مولار به بالا بطور کامل متوقف شد. همچنین ارقام مختلف تا سطح شوری ۱۵۰ میلی مولار بطور متوسط تا ۵۱ درصد جوانه زنی داشتند و با افزایش سطح شوری به ۲۰۰ میلی مولار جوانه زنی بطور چشمگیری کاهش یافت (۲٫۲۳ درصد). در رقم های ژینوس و کومین هوجا میانگین درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر بطور معناداری نسبت به ارقام دیگر بیشتر بود. بطور کلی در هر چهار رقم مورد آزمایش تا سطح شوری ۷۵ میلی مولار حداقل ۵۰ درصد گیاهچه ها سالم باقی ماندند اما افزایش سطح شوری بیش از این مقدار خارج از دامنه تحمل اکثر گیاهچه های جوانه زده در هر چهار رقم بوده و گیاهچه ها قادر به ادامه رشد تحت این شرایط نبودند.