سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل سیمایی – کارشناسی ارشد هواشناسی ارومیه
صیاد خشت کاری ثانی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

تغییر اقلیم متغیر است تغییر پذیری اقلیم موضوعی است که مورد توجه تمامی اقلیم شناسان قرار دارد و تغییرات اقلیم در تمام پدیده های زیست محیطی موثر است بررسی و شناخت تغییر پذیری در برنامه ریزی های ناحیه ای از اهمیت خاص برخوردار است این تغییراتگاها از الگوهای خاص تبعیت می کند یکی از عناصر تاثیر گذار بر محیط و موجودات دما است دراین مقاله سعی بر آن است که با استفاده ازمدلهای ا»اری نسبت به تجزیه و تحلیل روند تغییرات دمای در استان اقدام گردد لذا با توجه به اینکه دما عنصری پیوسته است و استفاده آمارهای طولانی مدت دما نتایج بهتری خواهد داشت به همین دلیل از داده های ایستگاههایی که دارای داده های بلندمدت هستند استفاده شده است. بدین منظور در شمال استان ایستگاه سینوپتیک خوی در مرکز استان ارومیه و در جنوب استان مهاباد به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته و د رنهایت به نتیجه گیری در مورد تاثیر تغییر اقلیم برروند تغییرات دما در استان آذربایجان غربی پرداخته ایم.