مقاله مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تراکم بوته و الگوی کاشت بر برخی صفات زراعی دو رقم بامیه در دامغان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله رقابت
مقاله فاصله گیاهی
مقاله الگوی کاشت
مقاله دامغان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دعائی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: لایی قنبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت و مزایای بامیه و توجه اندک به کشت ان در ایران آزمایشی به منظور بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر دو رقم بامیه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل (۳´۲´۲) با سه فاکتور شامل فاکتور اول ارقام بامیه شامل (رقم ایرانی و رقم خارجی Clemson)، فاکتور دوم سه تراکم کاشت شامل ۸۰۰۰۰، ۴۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ بوته در هکتار و دو الگوی کاشت یکطرفه و دوطرفه در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا شد. بیشترین میزان عملکرد با ۱۸۰۱٫۴ کیلوگرم در هکتار و بیشترین تعداد میوه با ۲۱۲٫۷۸ میوه در بوته از رقم خارجی بدست آمد. رقم ایرانی با ۸۰۹۱ کیلوگرم در هکتار بالاترین میزان بیوماس و ۱۵۰۲۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین وزن تر را داشت. در بین الگوهای کاشت مورد مطالعه، الگوی کاشت یک طرفه بیشترین وزن تر را با ۱۳۵۱۹ کیلوگرم در هکتار و بیشترین میزان بیوماس را با ۷۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد. در بین تراکم های آزمایش شده، بیشترین وزن تر با ۱۳۰۸۴ کیلوگرم در هکتار، بیشترین میزان بیوماس با ۲۴۶۷٫۴۴ کیلوگرم در هکتار و بیشترین تعداد میوه با ۱۳۴۵۰٫۴ میوه از تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار بدست آمد.