سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسبحان حنیفی یزدی – پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
یعقوب قلی پور –

چکیده:

صنعت ساخت یکی از پر حادثه ترین صنایع در بیشتر کشورها محسوب می شود. استفاده از تجهیزات ایمنی می تواند بنحو قابل ملاحظه ای از این خسارات پیشگیری نماید. اما عدم اختصاص بودجه کافی به تجهیزات ایمنی توسط پیمانکاران پروژه های کوچک، مانند پروژه های ساختمانی، همجنان باعث ایجاد آمار بالای حوادث در این صنعت شده است. این مقاله با بررسی اطلاعات آماری ۶۴۵ حادثه در ۴۴ پروژه ساختمانی به تعیین میزان اثربخشی نسبی تجهیزات حفاظت عمومی و فردی با توجه به توانایی آنها در کاهش ریسک انواع پروژه های ساختمانی می پردازد. نتایج نشان می دهد از میان ۱۱ نوع تجهیزات حفاظت شخصی ) PPE ( و تجهیزات حفاظت عمومی ) GPE ( بررسی شده، نرده های حفاظتی و سیستم حفاظت از سقوط موثرترین تجهیزات ایمنی به شمار می روند. نتایج این تحقیق می تواند در جهت تشویق هر چه بیشتر پیمانکاران به اختصاص مناسب سرمایه ایمنی پروژه به انواع تجهیزات ایمنی، توسط مدیران ایمنی و پروژه به کاربرده شود