مقاله مطالعه اثر اکسید آهن میکایی بر رفتار حفاظت از خوردگی پوشش پایه آبی سیلیکاتی غنی از روی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر اکسید آهن میکایی بر رفتار حفاظت از خوردگی پوشش پایه آبی سیلیکاتی غنی از روی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلیکات غنی از روی
مقاله اکسید آهن میکایی
مقاله حفاظت کاتدی
مقاله سدکنندگی
مقاله پتانسیل آزاد خوردگی
مقاله طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
مقاله فعالیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاکایی محمدناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از پوشش های سیلیکاتی غنی از روی طی نیم قرن اخیر از شیوﻩ های کارآمد برای پیش گیری از خوردگی سازﻩ های فولادی در اتمسفرهای خورنده بوده است. اکسید آهن میکایی نیز از پرکاربردترین رنگدانه های مورد استفاده در پوشش های ضدخوردگی با کارکرد سدکنندگی است. در این تحقیق تعدادی پوشش پایه آبی سیلیکاتی غنی از روی بر پایه پتاسیم سیلیکات اصلاح شده با نانوکلوئید سیلیکا و گرد روی فرموله شدند که در آن ها اکسید آهن میکایی در مقادیر مختلف جایگزین بخشی از رنگدانه روی شد. پوشش های تهیه شده پس از اعمال بر روی قطعات فولادی به کمک میکروسکوپ نیرویی اتمی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمایی، اندازﻩ گیری پتانسیل آزاد خوردگی و آزمون مه نمکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها حاکی از این است که هرچند جایگزینی یادشده باعث کاهش دوره حفاظت کاتدی فولاد توسط پوشش غنی از روی شد، اما در مقابل به خواص ضدخوردگی قابل توجهی در آزمون مه نمکی منجر گردید. نتایج بررسی ها بیانگر این است که از اکسید آهن میکایی می توان برای کنترل نرخ فعالیت پوشش های غنی از روی بهره جست.