سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

چکیده:

به منظور مطالعه اثر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم (رقم دنا)، آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شد. سطوح مختلف اسید % هیومیک و کود شیمیایی شامل: ( ۱- شاهد ( ۱۰۰ % کود شیمیایی) ۲- اسید هیومیک + ۷۵ % کود شیمیایی ۳- اسید هیومیک + ۵۰ کود شیمیایی ۴- اسید هیومیک + ۲۵ % کود شیمیایی ۵- اسید هیومیک) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد اسید هیومیک بر کلیه صفات شامل: تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه موثر بود. بیشترین عملکرد واجزای عملکرد در تیمار اسید هیومیک + ۵۰ % کود شیمیایی به دست آمد.