سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرزاد حمیدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک
امیر مقیسه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

افزایش عمق فرآیند حفاری و استخراج با رشد چشمگیر هزینه ها به دلیل بزرگ تر شدن تجهیزات و ابزارها به منظور تحمل نیروهای بزرگ، همراه خواهد بود. استفاده از تکنولوژی بستر مجازی این امکان را فراهم می آورد که بدون نیاز به طراحی و ساخت واحدهای حفاری عظیم و پیچیده و با استفاده از سیست مهای حفاری رایج بتوان عملیات توسعه میادین در آب های عمیق را به انجام رسانید. این سیستم یک روش بی نظیر و در عین حال ساده را به منظور حفاری، توسعه و بهره برداری از میادین فراساحل فراهم می آورد. اساس این تکنولوژی آن است که بستر مجازی در عمقی حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ متر نصب می گردد و جایگزین نقش بستر واقعی دریا م یگردد. به عبارت دیگر تجهیزات سرچاهی و شیرهای ضد انفجار به جای بستر حقیقی دریا بر روی این بستر مجازی نصب م یگردند. در این تحقیق ابتدا اثر استفاده از این تکنولوژی و اعمال کشش میانی بر رفتار رایزرها بررسی خواهد شد و سپس موقعی تهای بهینه برای اعمال این کش ش به رایزر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.