سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی سلطان محمدی – مهندس مکانیک، شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
علیرضا اسلامیان – دانشجوی دکترا رشته مکانیک، گروه مهندسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

نزدیک شدن ترانسفورماتورهای خشک رزینی به محیط سکونت انسان لزوم به حداقل رساندن نویز و سر و صدای ناشی از کارکرد این ترانسفورماتورها را گوشزد می نماید. در این مقاله هسته چندترانسفورماتور خشک متداول ساخته شده توسط شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در چند ردیف قدرتی متفاوت و با ابعاد حقیقی توسط نرم افزار تجاری انسیس آنالیز مودال شده و شکل مودهای طبیعی و فرکانس های متناظر ، با یکدیگر مقایسه گردیده است. جریان متناوب القایی و به نوبه خود تنش های ماکسول قائم بر [ صفحات ورق های هسته ناشی از الگوی شار مغناطیس در هسته [ ۱ عامل اصلی تحریک نوسان های مکانیکی و ایجاد نویز های قابل شنیدن در هسته می باشد . ساختار لایه -لایه در هسته ترانسفورماتور در هنگام نوسان موجب تولید نویز می گردد که با توجه به دانش نگارنده گان ، این مقاله نخستین مقاله ای است که چنین ساختاری را در شبیه سازی عددی نوسانات هسته در نظر گرفته است . برای ایجاد کمترین میزان نویز، نخستین فرکانس طبیعی ارتعاش در هر چیدمانهندسی می بایست حداکثر اختلاف با فرکانس های تحریک را داشته باشد. سه پارامتر بی بعد هندسی HTR و ،HBR ،HPR تعریف شده و برای به حداقل رساندن نویز در هسته برای هر پارامتر رنج مطلوب پیشنهاد گردیده است