سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک دلنوازهاشملویان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سمانه شعبانی – دانشجوی زیستشناسی سلولی تکوینی گیاهی
عذرا عطایی عظیمی – دانشیار

چکیده:

ختمی دارویی Althaeaofficinalis L. گیاهی دارویی علفی و پایا به ارتفاع ۰/۵تا۲متر می باشد که به تیره پنیرک تعلق دارد. دربیشتر نقاط بخصوص درنواحی مرطوب می روید ختمی از مطبوع ترین مواد دارویی بین گیاهان است ختمی دارویی دارای خواص درمانی بسیارزیادی مثل ضدتب ضدسرفه رافع اخلاط مجاری تنفسی و سردرد است ا زانجایی که دانه ای این گیاه الوده به نوعی قار بوده و بطور کلی جمعیت این گیاه درطبیعت کم است و نیز یکی از روشهای ازدیاد گیاهان ازطریق کشت بافت می باشد لذا دراین پژوهش برای بدست آوردن پایه های عاری ازقارچ و بیشتر مبادرت به کشت بافت آن شد به این منظور بخشهای مختلف گیاه درمحیط موراشیگ و اسکوگ با مقادیر مختلف اکسین با کینتین با غلظت های ۰/۱و۰/۵۱و۱/۵و۲ میلیگرم برلیتر کشت داده شد یافته های حاصل از این پژوهش بعداز۳۵-۳۰روز نشان داد که هورمون هاباعث القای تشکییل کالوس جوانه ریشه و گیاه کامل برروی جداکشت می شود.