سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد سلمانی زاده کرانی – کارشناس ارشد باغبانی
محمدرضا اسلاملو –

چکیده:

گیاه آلوئه ورا با نام علمی Aloevera که بنام سبززرد نیز می شناسند گیاهی است علمی چندساله با بیش از۳۶۰ گونه با برگهای ضخیم گوشتی و دراز این گیاه مخصوص مناطق گرمسیری و استوایی است درکشور ما نیز این گیاه درمناطق جنوبی یافت می شود به سرمای بسیارحساس و دردمای زیرصفر ازبین می رود به منظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی کل ینوپ تیلولیت برمقاومت به تنش خشکی و افزایش عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا برای اولین بار آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۱۶ تیمار و ۴تکرار بصورت گلدانی جمعا در۶۴ گلدان انجام شد دراین آزمایش مقادیر زئولیت در۴ سطح صفرو۴/۵و۹و۱۳۵ گرم در۱ کیلوگرم خاک معادل ۰و۵۰و۱۰۰و۲۵۰ گرم زئولیت در۱۱ کیلوگرم خاک گلدان و تنش خشکی در۴سطح ۰و۱۵و۲۰و۲۵ روزدوره آبیاری درنظر گرفته شد نتایج بدست آمده نشان داد که اثرمتقابل زئولیت و آبیاری بروزن خشک برگ و طول ریشه میزان کلروفیل اثرمعنی دار است.