سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل میربابایی – کارشناسی ارشد سازه
فرهاد بهنام فر – دکتری زلزله

چکیده:

درسالهای اخیر روشهای مختلفی برای تعیین آسیب پذیری و نیز مقاومسازی لرزه ای ساختمان های فولادی وبتنی مسلح بسط و توسعه یافته است نکته ای که دراکثر موارد از دید مقاوم سازان لرزه ای دورماندها ست اثر انعطاف پذیری خاک تکیهگاه ساختمان برنحوه مقاومسازی آن و حتی شدت و توزیع آسیب پذیری بین اجزای باربر ساختمان می باشد لذادراین تحقیق سعی شده است اثر انعطاف پذیری خاک تکیه گاه ساختمان برنحوه مقاوم سازی بنا درنظر گرفته شود و اثرات آن بررسی شود کنترل و بررسی بناها بوسیله نرم افزار sap2000 بصورت درنظر گرفتن خاک به عنوان فنرهایی با سختی k که بصورت سختی انتقالی و چرخشی می باشدواثر آن برتعدیل نیروهای زلزله وارد براعضای سازه ای بنا دراین تحقیق با مدلسازی خاک بصورت فنرهایی که با سختی k میزان اثر آن در استهلاک انرژی زمین لرزه ای برای نسبت های مختلف سختی خاک و سازه و سیستم باربرجانبی مختلف در ساختمان تعیین می گردد. البته ذکر این نکته ضروری استکه سعی شده حالات مختلف نوع خاک و شتاب ثقل زمین درزمان وقوع زلزله برای ساختمان های چهارطبقه و هشت طبقه و دوازده طبقه درنظر گرفته شود.